SEKTOR
SAMOCHODOWY

O

d wielu lat współpracujemy z dealerami samochodowymi, obsługując sprzedaż detaliczną samochodów osobowych oraz ciężarowych.
Wspieramy naszych Klientów między innymi w:

  • Bieżącym doradztwie prawnym ze szczególnym uwzględnieniem prawa gospodarczego i praw konsumentów,
  • Przygotowywaniu umów sprzedaży i zlecenia napraw, w tym rozliczeń bezgotówkowych w ramach postępowań likwidacji szkód,
  • Reprezentowaniu podmiotów gospodarczych w postępowaniach sądowych, egzekucyjnych i windykacyjnych,
  • Opracowywaniu umów dystrybucyjnych oraz szczegółowych zasad polityki rabatowej, jak również umów partnerskich i dealerskich – w systemach zarówno dystrybucji bezpośredniej jak i pośredniej,
  • Wdrażaniu systemu ochrony danych osobowych i systemów teleinformatycznych, jak również procedur związanych
    z przetwarzaniem danych osobowych,
  • Przygotowaniu i organizacji loterii promocyjnych, konkursów, promocji sprzedaży i innych działań promocyjno-reklamowych,
  • Organizacji i warunków świadczenia usług drogą elektroniczną,
  • Sprawach akcyzowych.

Ten zakres działalności Kancelarii jest obsługiwany przez adw. Malinę Tarczyńską – Kubiak.