SEKTOR
PALIWOWY I CHEMICZNY

K

ancelaria świadczy usługi z zakresu zastosowania prawa energetycznego z uwzględnieniem przepisów krajowych oraz prawa wspólnotowego. Prowadzimy kompleksową obsługę podmiotów krajowych
i zagranicznych zajmujących się sprzedażą paliw płynnych oraz innych wyrobów akcyzowych.

Posiadamy doświadczenie w zakresie reprezentacji podmiotów przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki
w postępowaniach o udzielenie koncesji na prowadzenie działalności w branży energetycznej (m. in. OPC i OPZ).

W zakresie branży paliwowej i chemicznej Kancelaria posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze firm sektora paliwowego oraz firm produkujących, konfekcjonujących oraz obracających produktami chemicznymi, w tym chemią spożywczą. Kancelaria doradzała w wielu projektach i przedsięwzięciach związanych z branżą paliwową oraz chemiczną. Reprezentujemy klientów w postępowaniach koncesyjnych, podatkowych, celnych i administracyjnych (również w zakresie rezerw materiałowych, realizacji NCW, postępowań przed organami celnymi i sądami administracyjnymi). Współpracujemy w tym zakresie z renomowanymi kancelariami podatkowymi.

W ramach obsługi prawnej przedsiębiorców zajmujących się obrotem i produkcją wyrobów paliwowych oraz chemicznych doradzamy również w obszarze prawa przewozowego, w tym międzynarodowego, z uwzględnieniem przepisów regulujących przewóz towarów niebezpiecznych.

Tym obszarem prawnym zajmuje się adw. Malina Tarczyńska – Kubiak.