SEKTOR KREATYWNY
I NOWOCZESNE
TECHNOLOGIE

A

ktywnie wspieramy firmy działające w sektorze IT oraz agencje reklamowe. Asystujemy naszym klientom
w procesie negocjacji umów, rekomendujemy optymalne rozwiązania pozwalające zrealizować zamierzenia biznesowe minimalizując przy tym ryzyka prawne naszych Klientów. Szukamy rozwiązań prawnych,
które pozwalają chronić naszych Klientów przed bezprawnym wykorzystaniem przysługujących im praw autorskich, znaków towarowych i know-how. Tworzymy regulaminy konkursów i usług elektronicznych.
Reprezentujemy Klientów w sporach sądowych.

Tym obszarem prawnym zajmują się adw. Bartosz Eger i adw. dr Katarzyna Eger.