OBSŁUGA
KORPORACYJNA

O

d wyboru formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej zależy nie tylko możliwość realizacji celów biznesowych, ale także bezpieczeństwo prawne naszych Klientów. W relacjach z Klientami staramy się jak najlepiej poznać specyfikę danej branży, aby proponowane rozwiązania prawne były optymalnie dopasowane do potrzeb Klienta i jego zamierzeń biznesowych.

W ramach obsługi korporacyjnej:

 • Doradzamy w wyborze odpowiedniej formy prawnej działalności, przeprowadzamy przekształcenia, reprezentujemy Klientów w postępowaniach dotyczących wpisów i zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym,
 • Zajmujemy się obsługą Zgromadzeń Wspólników i Walnych Zgromadzeń,
 • Asystujemy Klientom przy wprowadzeniu spółek na giełdę i na Newconnect,
 • Wspieramy przy projektach typu start-up z wykorzystaniem środków z UE,
 • Uczestniczymy w negocjacjach umów i przygotowujemy stosowne projekty kontraktów,
 • Wspieramy w relacjach z personelem,
 • Aktywnie reprezentujemy Klientów w postępowaniu upadłościowym kontrahentów dążąc do możliwie najwyższego stopnia zaspokojenia wierzytelności,
 • Przygotowujemy wnioski o ogłoszenie upadłości,
 • Reprezentujemy Klientów w postępowaniach sądowych, w szczególności dotyczących rozliczeń pomiędzy wspólnikami, o uchylenie lub stwierdzenie nieważności uchwały, dotyczących odpowiedzialności członków zarządu,
 • Wspomagamy Klientów indywidualnych i korporacyjnych w restrukturyzacjach i konsolidacjach w zakresie produktów rynku finansowego,
 • Współpracujemy z doświadczonymi doradcami podatkowymi, Kancelariami Finansowymi oraz biegłymi rewidentami.

Obsługą korporacyjną zajmują się adw. Malina Tarczyńska-Kubiak i adw. Bartosz Eger.