O NAS

KILKA SŁÓW O NAS

IMG_2980
Adw. Stanisław Kubiak

Adwokat Stanisław Kubiak od 2001 jest członkiem Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi. Specjalizuje się w prawie karnym, karnym-gospodarczym i karnym-skarbowym. Jest obrońcą w procesach karnych, jak również wspiera podmioty pokrzywdzone przestępstwem. Swoim wieloletnim doświadczeniem i wiedzą dzieli się podczas zajęć dla doradców podatkowych i aplikantów adwokackich.
Jest autorem wielu publikacji dotyczących obrotu prawnokarnego.

Biegle posługuje się językiem niemieckim.
Posługuje się również w stopniu komunikacyjnym językiem angielskim.

+48 603 632 200    stanislaw.kubiak@adwokatura.pl


IMG_31047
Adw. Malina Tarczyńska – Kubiak

Adwokat Malina Tarczyńska – Kubiak jest członkiem Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi od 2005 roku. Od początku prowadzonej działalności specjalizowała się w obsłudze prawnej przedsiębiorstw, zajmując się doradztwem prawnym, w tym na rzecz przedsiębiorców działających w regulowanych sektorach gospodarki. Jest uczestnikiem i prelegentem wykładów i konferencji dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej.

Biegle posługuje się językiem angielskim.

+48 508 280 780    malina.tarczynska-kubiak@adwokatura.pl


IMG_2882
Adw. Dr Katarzyna Eger

Specjalizuje się w obsłudze prawnej przedsiębiorstw, w tym w szczególności w zakresie prawa ochrony konkurencji, prawa własności intelektualnej oraz prawa zamówień publicznych. Jest ekspertem zamówień publicznych Wolters Kluwer. Przed podjęciem samodzielnej działalności współpracowała z kancelarią Allen & Overy A. Pedzich Sp. k. oraz Brzezińska Narolski Mariański Adwokaci i Doradcy podatkowi sp. p. Odbyła staż w Cleveland Municipial Court w USA. Adwokat przy Okręgowej Izbie Adwokackiej w Łodzi.
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Stypendystka programu Socrates Erasmus na Universiteit Gent, w Belgi. Obroniła doktorat z zakresu prawa zamówień publicznych. 

Biegle posługuje się językiem angielskim.

+48 604 962 090   katarzynaeger@kubiakeger.pl


IMG_2850
Adw. Bartosz Eger

Jest ekspertem w dziedzinie projektów inwestycyjnych. Specjalizuje się w doradztwie dla branży kreatywnej, IT, medycznej.
Adwokat przy Okręgowej Izbie Adwokackiej w Łodzi. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.
Ukończył studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej – Europejskiej Akademii Prawa Spółek Handlowych w Warszawie.
Członek rad nadzorczych spółek kapitałowych, w tym także spółek notowanych na giełdzie. Jest członkiem Komisji Rewizyjnej jednego ze stowarzyszeń sportowych.

Posługuje się językiem niemieckim i angielskim.

+48 603 380 444   bartoszeger@kubiakeger.pl


Edyta Kopiec

Dyrektor Biura. Posiada ponad dziesięcioletnie doświadczenie w prowadzeniu obsługi biura kancelarii adwokackich. Zajmuje się obsługą systemu zarządzania kancelariami adwokackimi oraz kompleksowo wspiera działania adwokatów. Zajmuje się obsługą administracyjną kancelarii, kontaktuje się z klientami, sądami.

edytakopiec@kubiakeger.pl


Dawid Juśkiewicz

Aplikant adwokacki przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Od początku aplikacji adwokackiej związany z kancelarią adwokat Maliny Tarczyńskiej-Kubiak. W ramach zdobywanej praktyki zajmuje się obsługą prawną podmiotów gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem prawa umów handlowych, prawa konsumenckiego oraz ochrony danych osobowych. Przygotowuje opinie prawne w zakresie prawa przewozowego oraz spraw akcyzowych.

Posługuje się językiem angielskim.

dawidjuskiewicz@kubiakeger.pl


Piotr Modro

Aplikant adwokacki przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Od początku aplikacji adwokackiej związany z kancelarią adwokat Maliny Tarczyńskiej-Kubiak. W ramach zdobywanej praktyki zajmuje się obsługą prawną podmiotów gospodarczych. W obszarze jego zainteresowań zawodowych znajduje się szeroko pojęte prawo handlowe, europejskie prawo podatkowe oraz prawo karno-skarbowe.

Posługuje się językiem angielskim.

piotrmodro@kubiakeger.pl