AKTUALNOŚCI

AktualnościŁódź, dnia 16 marca 2020 roku

KOMUNIKAT

Mając na uwadze wzrost zagrożenia spowodowanego rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-COV2 (COVID-19) oraz dbając o bezpieczeństwo i zdrowie naszych Klientów oraz zespołu kancelarii, stosując się do zaleceń władz,uprzejmie informujemy, że począwszy od 16 marca 2020 roku do odwołania, wprowadziliśmy system pracy zdalnej.

W sprawach dotyczących świadczonej przez nasze kancelarie pomocy prawnej, jesteśmy do Państwa dyspozycji pod poniższymi numerami telefonów oraz adresami poczty elektronicznej:

 

Kancelaria AdwokackaAdwokat Malina Tarczyńska – Kubiak:

adw. Malina Tarczyńska-Kubiak – tel.  508 280780, e-mail: malina.tarczynska-kubiak@adwokatura.pl

adw. Dawid Juśkiewicz –tel. 515 047066, e-mail: dawidjuskiewicz@kubiakeger.pl

apl. adw. Piotr Modro – tel. 737509357, e-mail: piotrmodro@kubiakeger.pl

asystentka Aleksandra Owczarek – tel.519705618, e-mail: aleksandraowczarek@kubiakeger.pl

 

Kancelaria Adwokacka Adwokat Stanisław Kubiaka

adw. Stanisław Kubiak – tel.603 632 200, e-mail: stanislaw.kubiak@adwokatura.pl

 

Eger & Eger Adwokaci Spółka Partnerska

adw. Bartosz Eger – tel.603 380 444, e-mail: bartoszeger@kubiakeger.pl

adw. dr Katarzyna Eger –tel. 604 962 090, e-mail: katarzynaeger@kubiakeger.pl

 

Dyrektor Biura Kancelarii

Edyta Kopiec – tel. 602 696 270, e-mail: edytakopiec@kubiakeger.pl


Elektronizacja zamówień publicznych

Przypominamy, że od 18 października 2018 roku zasadą będzie sporządzanie ofert w postaci elektronicznej i zaopatrzanie ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Przy czym jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 p.z.p. (tzw. zamówienia krajowe) to obowiązek takiej bezwzględnej elektronizacji został odsunięty w czasie do 1 stycznia 2020 roku. Za prawidłowe funkcjonowanie systemu odpowiadać będzie specjalna platforma. Niestety na obecną chwilę taki portal nie jest gotowy do działania, w związku z czym 1 października 2018 roku Urząd Zamówień Publicznych planuje wprowadzić nieodpłatny miniportal, z którego będą mogli korzystać wszyscy zamawiający. W przypadku postępowań wszczętych i niezakończonych przed 18 października 2018 roku, komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywać się będzie na dotychczasowych zasadach.


Poradnik wakacyjny

Z myślą o zbliżających się wakacjach adw. Katarzyna Eger przygotowała dla Państwa wakacyjny poradnik prawny. Wiemy, że nic tak nie psuje wypoczynku jak opóźniony lot, zgubiony bagaż, choroba czy warunki hotelowe niezgodne z umową. W poradniku znajdą Państwo praktyczne informacje przydatne zarówno w czasie planowania podróży jak i w jej trakcie.

Pobierz poradnik.


Ostatni dzwonek na wdrożenie RODO

Na pewno słyszeliście już Państwo, że 25 maja 2018 r. wchodzi w życie tzw. RODO, czyli ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych uchwalone przez Parlament Europejski i Radę (UE) w dniu 27 kwietnia 2016 roku.

Choć nadal trwają prace legislacyjne nad nową ustawą o ochronie danych osobowych, to obowiązek stosowania RODO powstanie już 25 maja 2018 r. Rozporządzenie ma bowiem skutek bezpośredni i nie wymaga implementacji.

Wbrew doniesieniom prasowym RODO nie ma charakteru rewolucyjnego. Nie dajcie się Państwo nabrać na niszczarki z certyfikatem RODO czy specjalne aplikacje na telefon zapewniające właściwy poziom ochrony. W większości przypadków, to tylko chwyty reklamowe. RODO nie wymaga stosowania konkretnych zabezpieczeń.

Niemniej jednak koniecznym jest dostosowanie wewnętrznych procedur firmowych, w tym wdrożenie nowych wzorów dokumentów, aby nie narazić się na kary finansowe związane z niezgodnym z prawem przetwarzaniem danych osobowych.

Poniżej przedstawiamy kilka kluczowych informacji oraz wskazówki co do sposobu wdrożenia RODO w Państwa firmie.

 • Zgodnie z definicją zawartą w RODO dane osobowe to nie tylko imię i nazwisko czy adres zamieszkania, ale także adres IP, identyfikator plików cookies oraz dane lokalizacyjne czy wizerunek utrwalony na fotografii. Upewnij się, że istnieje podstawa prawna przetwarzania wszystkich tych danych.
 • Warto wiedzieć, że nawet dane, które zostały poddane procesowi pseudonimizacji, nadal podlegają zasadom RODO, nawet jeśli nie dysponujesz danymi pozwalającymi na odwrócenie procesu pseudonimizacji (np. poprzez zastosowanie numerów kart lojalnościowych).
 • Miej na uwadze, że administratorem danych jest podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych. Jesteś więc administratorem danych swoich pracowników, a twoje biuro księgowe przetwarza dane na twoje zlecenie. Uważaj, aby podpisując różnego rodzaju umowy uwzględnić zawsze swój właściwy status.
 • Zapewne wiesz, że w każdym przypadku, gdy komuś powierzamy dane osobowe lub przetwarzamy dane osobowe na czyjeś zlecenie niezbędne jest zawarcie umowy o powierzenie przetwarzania danych. RODO wymaga zawarcia w tej umowie szeregu elementów. Należy więc zweryfikować dotychczas podpisane umowy i je uzupełnić, a nowe podpisywać wg nowego wzoru opracowanego w twojej firmie.
 • Jeżeli zbierasz dane osobowe na podstawie zgody osoby fizycznej, to koniecznym jest zmodyfikowanie klauzuli informacyjnej dotyczącej nowych praw osoby, której dane przetwarzasz i zapewnienie ich realizacji. Dotyczy to w szczególności prawa „do bycia zapomnianym”. Pamiętaj też, że zgoda nie może polegać na akceptacji regulaminu usługi czy też poprzez opt-out.
 • RODO wymaga wprowadzenia zasady minimalizacji. Oznacza to, że można przetwarzać tylko dane niezbędne do realizacji określonych celów. Sprawdź czy nie gromadzisz zbyt wielu niepotrzebnych danych osobowych.
 • Nie w każdym przypadku koniecznym jest uzyskanie zgody na przetwarzanie danych. Wiele przedsiębiorców zbiera zgody na przetwarzanie danych zupełnie niepotrzebnie, np. przy zapisie na newsletter.
 • RODO to szereg nowych obowiązków dokumentacyjnych. W szczególności dotyczy to obowiązku prowadzenia rejestru czynności przetwarzania danych (dotyczy danych, których jesteśmy administratorem) oraz obowiązku prowadzenia rejestru kategorii danych (dotyczy danych, których administratorem jest klient, a my przetwarzamy je na jego zlecenie). W Internecie znajdziesz mnóstwo wzorów takich rejestrów. Nie wszystkie jednak spełniają warunki RODO. Istotnym jest także sposób ich wypełnienia, który często nastręcza przedsiębiorcom problemów.
 • Miej na uwadze, że choć RODO nie nakłada konkretnych wymogów co do sposobu zabezpieczeń, to koniecznym jest dopasowanie poziomu bezpieczeństwa do rodzaju przechowywanych danych i konsekwencji wynikających z ich ujawnienia. Inaczej należy zabezpieczać dane dotyczącego stanu zdrowia pracowników, a inaczej te dotyczące adresów email.
 • Pamiętaj, że wdrożenie RODO nie ma charakteru jednorazowego działania. Upewnij się, że wdrożone sposoby zabezpieczeń będą przestrzegane, monitorowane i aktualizowane.
 • RODO wprowadza poważne kary finansowe w związku z naruszeniem przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych. Kary mogą sięgać nawet 20 000 000 Euro.

Naszym Klientom oferujemy pomoc w sprawnym wdrożeniu RODO, m.in. tworzymy wzory nowych dokumentów dostosowanych do potrzeb danej firmy, wyjaśniamy jak wypełniać rejestry, pomagamy w negocjacjach umów o powierzenie przetwarzania danych, realizujemy szkolenia dla pracowników. Zainteresowanych zachęcamy do kontaktu z adw. Katarzyną Eger.


Odszkodowania z odwołane loty!

W związku z wątpliwościami naszych klientów oraz pojawiającymi się w mediach informacjami o odwołaniu wielu lotów przez irlandzkiego przewoźnika lotniczego, firmę Ryanair, informujemy, że pasażerowi, którego lot został odwołany, może przysługiwać odszkodowanie. Zgodnie z regulacją unijną pasażerowi przysługuje odszkodowanie w wysokości 250 lub 400 Euro (w zależności od długości trasy) jeżeli lot został odwołany na mniej niż 14 dni przed planowaną daty wylotu. Niemniej jednak należy mieć na uwadze, że dopuszczalnym jest także na podstawie regulacji polskiej dochodzenie pełnego odszkodowania na zasadach ogólnych. Nawet więc jeżeli lot został odwołany z większym wyprzedzeniem, ale wskutek odwołania ponoszą Państwo szkodę, w szczególności w postaci różnicy ceny w zakupie biletów u innego przewoźnika lub kosztów opłat rezerwacyjnych dotyczących hotelu czy samochodu, mogą Państwo domagać się wypłaty stosownego odszkodowania. Zainteresowanych poradą prawną lub reprezentacją w tej sprawie zachęcamy do kontaktu z adw. Katarzyną Eger.


Regionalne Forum Eksperckie

Regionalne Forum Eksperckie

Adw. Katarzyna Eger poprowadziła wraz z Maciejem Kowalczykiem warsztaty na temat możliwości stosowanie formuły Zaprojektuj Wybuduj Sfinansuj przez jednostki samorządu terytorialnego w ramach Regionalnego Forum Eksperckiego. Formuła ta pozwala na przerzucenie większości ryzyk budowlanych na wykonawcę. Zamawiający dokonuje płatności dopiero po końcowym odbiorze robót w dogodnych dla siebie ratach w okresie kilku a nawet kilkunastu lat. Taka formuła eliminuje także konieczność uwzględniania wydatków w indywidualnym wskaźniku zadłużenia danej jednostki. W formule Zaprojektuj Wybuduj Sfinansuj możliwa jest realizacja szerokiego spektrum przedsięwzięć począwszy od termomodernizacji obiektów, przez budowę obiektów pasywnych, przez wykonanie remontów oświetlenia, dróg czy w końcu budowę parkingów i innych obiektów użyteczności publicznej. Z wypowiedzi przedstawicieli gmin wynika, że zapotrzebowanie na takie inwestycje jest ogromne. Zachęcamy Państwa do kontaktu w celu przedstawienia szczegółów założeń realizowania projektów w formule Zaprojektuj Wybuduj Sfinansuj.

Więcej informacji na stronie – http://www.phenohorizon.com/regionalneforumeksperckie.htm


Korzystanie z zasobów osób trzecich w zamówieniach publicznych

Miło nam poinformować, że ukazała się książka autorstwa adwokat dr Katarzyny Eger pt. „Korzystanie z zasobów osób trzecich w zamówieniach publicznych”, wydana przez Wolters Kluwer Polska S.A.

Zachęcamy do kupna książki na stronie Profinfo – ​tutaj

Opis:
Książka w sposób kompleksowy przedstawia problematykę wykorzystania cudzych zasobów i podwykonawstwa w zamówieniach publicznych. W pracy omówiono m.in. takie zagadnienia, jak:
– zakres koniecznego zaangażowania podmiotów oddających zasoby wykonawcy w późniejszą realizację zamówienia publicznego,
– dopuszczalność wyłączenia podwykonawstwa,
– sposób dowodzenia zobowiązania do oddania zasobów,
– zmiany w zakresie podwykonawstwa na etapie realizacji zamówienia publicznego.

Publikacja uwzględnia zmiany w prawie w związku z wejściem w życie dyrektyw 2014/24/UE i 2014/25/UE oraz nowelizacją polskiego Prawa zamówień publicznych stanowiącej implementację tych dyrektyw. Prezentuje ponadto orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, polskich sądów i Krajowej Izby Odwoławczej oraz zawiera przykładowe wzory dokumentów potwierdzających możliwość wykorzystania różnych zasobów osób trzecich w danym postępowaniu o udzielenie zamówienia.


Sąd Najwyższy przywrócił możliwość dochodzenia realizacji polecenia na drodze sądowej

W umowach darowizny często darowujący nakładają na obdarowanego obowiązek oznaczonego działania, np. spłaty rodzeństwa. W dotychczasowym orzecznictwie dominował pogląd, że takie polecenie stanowi obowiązek moralny, którego nie można jednak dochodzić przed sądem. Sąd Najwyższy podzielił argumentację adw. dr Katarzyny Eger przełamując dotychczasowy nurt orzeczniczy, uznając że darczyńca i jego spadkobiercy mają prawo skutecznie dochodzić realizacji polecenia przed sądem.
Więcej na ten temat mogą Państwo przeczytać w artykule adw. dr Katarzyny Eger „Polecenie a świadczenie na rzecz osoby trzeciej w umowie darowizny” w kwartalniku “Krytyka Prawa”, tom 8, nr 1(2016) oraz w artykule opublikowanym na łamach Rzeczpospolitej TUTAJ